Bokning och betalning

Aktiviteten betalas när du har fått bekräftelse på plats, via mail eller telefon.

Betalning ska då ske inom 2 dagar via Swish 1234500328 eller till bankgiro 5454-6056.

När betalningen har kommit in är din plats på aktiviteten säkrad och du kan se fram emot din bokade upplevelse.

Avbokning

Kostnadsfri avbokning gäller fram till 20 dagar innan aktiviteten. 

Vid avbokning 10-19 dagar före aktiviteten återbetalas 75% av kostnaden.

Vid avbokning 5-9 dagar före aktiviteten återbetalas 50% av kostnaden.

Vid avbokning 2-5 dagar före aktiviteten återbetalas 25% av kostnaden. 

Vid avbokning under de 48 timmarna innan aktivitetsstart eller om du inte dyker upp sker ingen återbetalning.

Vid avbokning på grund av sjukdom/olycka gällande antingen dig själv eller nära familjemedlem så krävs läkarintyg för att få återbetalning av hela beloppet.

För att vi ska kunna genomföra en återbetalning behöver du uppge ett bankkontonummer dit återbetalningen ska skickas. 

Överlåtelse av plats

Efter överenskommelse med oss kan du ha möjlighet att överlåta plats på bokad aktivitet till någon annan. 

Väder

Vi genomför våra aktiviteter i alla väder. Vid omständigheter såsom åskoväder, extrem kyla eller värme förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten av säkerhetsskäl. Återbetalning sker då av hela det inbetalade beloppet.

Deltagande sker på egen risk

Allt deltagande i våra aktiviteter sker på egen risk. Säkerställ innan aktiviteten att du har en olycksfallsförsäkring som täcker upp vid eventuella olyckliga händelser.

Force majeur

Blir aktiviteten påverkad av händelser/hinder utanför vår kontroll såsom krig, brand, storm, översvämning, strejk, blockad och liknande som vi inte skäligen kunde ha räknat med vid bokningstillfället och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi som arrangör fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Vi reserverar oss också för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Avtal med IJ Bois Hållbarhet och Upplevelser

Genom att boka aktivitet och godkänna dessa villkor ingår du avtal med arrangören IJ Bois Hållbarhet och Upplevelser som drivs av Ida Josefin Bois. Jag innehar F-skattsedel och är momsregistrerad på nummer SE850819028001.

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra aktiviteter behöver vi ta del av de personuppgifter du lämnar vid bokning såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Samtycke till behandling av dina personuppgifter sker i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Du kan dock när som helst kontakta ida@ijbois.se och begära att dina personuppgifter raderas. Du har också enligt GDPR, artikel 7, rätt att få besked om vilka personuppgifter som lagrats om dig och hur dina uppgifter behandlas.

 

TACK för att du läst och välkommen att uppleva skog och toner tillsammans med oss!

/ Ida med familj